Sembelihanku Hanya Untuk Allah (Disertai Fikih Ringkas Ibadah Kurban)

(0 User reviews)   1809   982
By Ebook Sunnah Posted on Jul 9, 2022
In Category - Fiqih, Aqidah
Yulian Purnama kangaswad.wordpress.com 2022

Buku yang ringkas ini akan membahas tentang wajibnya mempersembahkan sembelihan yang berupa ibadah hanya kepada Allah ta'ala semata. Dan larangan mempersembahkannya kepada selain Allah. Sembelihan yang dipersembahkan kepada selain Allah adalah bentuk kesyirikan terhadap Allah ta'ala.

 

Dan salah satu bentuk sembelihan yang berupa ibadah yang disyariatkan dalam Islam adalah ibadah al udhiyyah atau ibadah kurban. Oleh karena itu juga akan dibahas secara ringkas fikih seputar ibadah kurban.

There are no reviews for this eBook.

0
0 out of 5 (0 User reviews )

Add a Review

Your Rating *

Related eBooks