Kaedah Tauhid Asma & Sifat

(0 User reviews)   130   60
By Ebook Sunnah Posted on Nov 15, 2022
In Category - Aqidah
Abu Ghozie As-Sundawie abughozie.com 2020

Salah satu dari perkara wajib yang harus diimani oleh seorang hamba adalah bahwa Allah memiliki nama nama yang paling baik (al Husna) dan sifat sifat yang maha tinggi (al ‘Ulya). Hal ini masuk kepada bagian iman kepada Allah yang mengandung keimanan kepada empat perkara, iman kepada adanya (wujud) Allah, iman kepada rububiyah Allah, imana kepada Uluhiyah Allah dan iman kepada nama nama dan sifat sifat Nya.

 

Kewajiban beriman dan mentauhidkan Allah dalam Nama nama dan Sifat sifat Nya telah ditetapkan berdasarkan Al Qur’an, Sunnah serta Ijma’ (kesepakatan) para ulama Salaf Ahlus sunnah wal jama’ah.

 

Mereka telah meletakan kaedah kaedah penting dalam menetapkan nama dan sifat Allah mengingat banyaknya kaum yang menyandarkan kepada Islam terjatuh dalam penyimpangan dalam masalah besar dan sangat mendasar ini, khususnya dalam masalah sifat sifat Allah.

There are no reviews for this eBook.

0
0 out of 5 (0 User reviews )

Add a Review

Your Rating *

Related eBooks