Karakter Manusia Pilihan

(0 Ulasan Pengguna)   1892   1298
Oleh Ebook Sunnah Diposting pada Dec 22, 2022
Dalam Kategori - Dakwah, Akhlak
Abdurrazzaq bin Abdulmuhsin al-Badr ustadzaris.com 2020

Status menjadi hamba Allah merupakan kedudukan yang istimewa. Bahkan, status yang paling mulia. Dengan kedudukan ini, -yaitu menjadi hamba Allah- Allah memuji para Nabi dan para kekasih-Nya dengan status menjadi hamba Allah. Allah nisbatkan ahlul ‘ubudiyah lillah kepada diri-Nya dalam banyak ayat. Orang-orang yang betul-betul menjadi hamba Allah, Allah sebut dengan hamba- Nya dalam banyak ayat dalam rangka memuliakan mereka dan meninggikan kedudukan mereka.

 

Allah menyebutkan bahwa orang yang telah mencapai kedudukan mulia ini memiliki sejumlah sifat dan ciri khas ini. Allah menyampaikannya di berbagai ayat, dengan tujuan agar seorang muslim bersungguh-sungguh untuk bisa bersifat dengannya serta beramal dengan kandungan sifat tersebut dan agar dia mendapatkan kedudukan yang tinggi dan kemuliaan yang besar di sisi Allah Rabb semesta alam.

 

Di antara ayat yang paling menonjol dimana Allah menyebutkan sifat-sifat hambaNya yang beriman dalam satu rangkaian ayat, terdapat di akhir surat Al Furqan. Allah menyebutkan 8 sifat ‘ibadurrahman. Allah mulai dengan firman-Nya,

Artinya: “Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati.” (Q.S Al Furqon [25]:63).[2]

 

Dalam hal ini, terdapat dalil bahwa mereka adalah orang yang paling layak mendapat kandungan dari nama Allah Ar-Rahman, yaitu makna-makna rahmah. Dengan rahmat Allah, Allah memberikan petunjuk kepada mereka untuk beriman, Allah didik mereka untuk taat kepada-Nya dan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang berkualitas.

 

Selayaknya setiap muslim yang berupaya ingin menyelamatkan dan membahagiakan dirinya untuk merenungi sifat-sifat ‘ibadurrahman yang terdapat dalam rangkaian ayat ini, sehingga dia mengetahui sifat-sifat ‘ibadurrahman dengan baik, lantas setelah mengerti dan berilmu, berupaya untuk mengimplementasikan pada dirinya, dalam bentuk yang paling sempurna.

Tidak ada review untuk eBook ini.

0
0 dari 5 (0 Ulasan Pengguna )

Tambahkan Review

Penilaian Anda *

eBook Terkait